ES Projektai

UAB „Rezultatai“ produktų dizaino
sprendimo sukūrimas ir rinkodara

UAB „Rezultatai“ įgyvendina projektą, kurio metu atsižvelgiant į dabartines tendencijas ir kliento poreikius bus siekiama sukurti unikalų gaminių pakuotės dizainą, kas leistų padidinti įmonės pardavimus bei konkurencingumą.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurta nauja pakuotė restorane ruošiamiems produktams – koldūnams ir virtiniams, kuri bus pritaikyta skirtingoms produkcijos rūšims.  Įgyvendinta produktų rinkodaros elektroninėje erdvėje kampanija.

Projektas finansuojamas UAB „Rezultatai“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 49 447,50 Eur. Visas projekto biudžetas – 65 930,00 EUR.

Projekto pavadinimas – Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB ” Rezultatai”.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.01.28 – 2023-02-28.